Vikten bruten forstaelse samt kommunikation i parterapi

Vikten bruten forstaelse samt kommunikation i parterapi

Det befinner sig inte grimas uppgift saso parterapeut att doma. Centrum syfte befinner sig hitta svar saso bada kan uppfatta sig nojd tillsamman ehur dom ar smartsamma. Fran det skalet brukar mig befinna frank och beratta som det befinner sig. Bagg ovannamnda foredome kanske befinner si tankbara forklaringar andock funka enormt detta suger sasom ursakter.

Den stora utmaningen stav den som har varit otrogen befinner si att sluta med forsvinna bortforklaringar och istallet existera riktigt bade kontra sig jag sam sin partner. I nago situation dar karl vill befria relationen ar det viktigt att greppa forpliktels for tryta missgrepp. Inte me ansvar ar det komplicerat att tro pa att ett forandrat upptradande befinner si genomforbart.

Stav den saso blivit duperad ligger saken dar stora utmaningen i att ursakta. I enlighet me grimas fras ingar det i den manskliga det gron att veta ursakta, men det kan i foreskrift ej handa inte me forutsattning.

Det maste finnas samvetskval sam en vilja mot framsteg hos den sasom ager varit otrogen. Allt detta kraver i sin flyt nago utoka medvetenhet a bagge parter ifall va sasom behover forbattras.

Uppsyn analys, baserat gallande nago storlek olika fall fran syn, befinner si att dessa olyckliga tva brukar uppvisa somliga gemensamma anlag. Saken dar personen i relationen sasom age varit otrogen tendera enligt uppsyn kognition ofta presenter vissa brist va innefatt hens formaga att presentera empati gentemot sin medspelare.

Forsavit det befinner si fallet tender jag ofta rekommendera att den partnern kompletterar parterapin med individuell sjukvardsbehandling. Det kan assist klienten pa att villig e djupare flat begripa avta negativa beteendemonster. Forsavitt ni saso karl har varit otrogen odl foreslar jag att ni laser denna sak om ”man samt samtalsterapi”.

En exempel pa hurda hane kan na djupare insikter ar att utrona skild ”anknytningsmonster” i terapi-rummet. Inte med en forandrat uppforande befinner sig det komplicerat att grunda en karleksfull forhallande darborta bada parters behov prioriteras sam respekteras.

Ett annan konventionell fattas i nago samband som age drabbats bruten otrohet befinner si att paret mycket inneha svart att prat tillsamman varandra. Det innefatt ej atminston deras fallenhet att konversera ifall det sasom befinner si badoo datum svart i relationen.

Istallet for att undvika svara diskussion maste de forbattra nagon vilja samt duglighet att framfora och hora varandras tankar, kanslor och behov. Forut det finns det ett mangd tekniker, exempelvis ”giraffspraket” saso jag anvander jag bruten i mina diskussion med mina klienter.

Fordjupade insikter om syn i parterapi

Nar klienter sasom promenera i parterapi hos undertecknad ager redogjort stav hurdan dom upplever lage befinner sig det dags att bege sig mer villig djupet. Det kan alltemellanat samt innebara en ifragasattande om det saso age hant. Det innefatt ej atminston forsavitt paret inneha annorlunda uppfattningar ifall va som kan ha orsakat otroheten.

Nar arbetet med att na ett djupare forstaelse har paborjats befinner si det centralt att paret inte avbryter varandra. Var sam nagon bor ringa den tidrymd saso behovs darfor at forbattring fatta sig sjalva och antagligen aven bliv forbattrin villig att uttrycka tryta tankar, emotione sam behov.

Saken dar otrogna partnern

Fran naturliga fog tender skarpa, minst i begynnelse av parterapin, alska villig saken dar kompanjon som har varit otrogen. Nar jag vander mig at den sasom inneha varit otrogen tender mig inskarpa vikten bruten att befinna frank nar hen amna prova beskriv otroheten. Det ar normalt nago ganska svar andock essentiell arbetsgang.

Jag brukar besta tydlig tillsamman att det alltid finns nagon vagspel att bliva avslojad tillsammans ytterligare logner nedanfor parterapin. Forsavit det sker kommer det bara att forebygga samt forvarra syftet tillsamman parterapin.

Ehuru synd ar nago grovt missriktad aktion betyder det ej att ett otrogen person i grunden befinner sig ett trolos kompanjon. A andra sidan avser mig att syn normalt tyder gallande brist i sympatisk duglighet. Syn ar i grunden nago egoistisk aktion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *